• ستادهای مدیریت بحران نواحی فعال می شوند

    رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در جلسه مدیران بحران مناطق22گانه با اشاره به تاکید شهردار تهران مبنی بر توجه به سطح بندی مدیریت بحران تا سطح محلات پایتخت ، لازمه اجرای این فرایند را توجه بیشتر به خانه های دوام و ایمنی ، تقویت ستادهای مدیریت بحران نواحی و راه اندازی گروه های مدیریت بحران در اماکن عنوان کرد.